Disclaimer

Wie gebruikt maakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. De 'groepspraktijk voor fysiotherapie' behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud
De 'groepspraktijk voor fysiotherapie' is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De praktijk streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan de praktijk niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. De 'groepspraktijk voor fysiotherapie' aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Links naar andere sites
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. De 'groepspraktijk voor fysiotherapie' is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal De praktijk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

 

 
IJslandsmos 4
2914 SH Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel: 0180-315620

Leliestraat 3
2761 HD Zevenhuizen
Tel: 0180-632188

Sportcentrum "de Koornmolen"
Tweemanspolder 6a
2761 ED Zevenhuizen
Tel: 0180-634021
Deze praktijk is aangesloten bij
ZorgPunt Zuidplas