Voor wie


De fysiotherapeut is voor iedereen vrij toegankelijk. Voor bepaalde specifieke lichamelijke problematiek zijn er specialismen binnen het vakgebied welke zich daarop richten. Over de verschillende specialismen in de fysiotherapie kunt u meer lezen onder het kopje “wat is fysiotherapie?”. Daar kunt u meer informatie vinden over de inhoud en het werkgebied van de verschillende specialismen.

Bewegen in het dagelijks leven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zowel jong als oud heeft te kampen met lichamelijke ongemakken als gevolg van een verkeerde houding, (over)belasting, een ongeval, veroudering, of ziekte. Zelfs de eenvoudige handelingen in een dagelijkse routine kunnen verstoord worden, waardoor activiteiten (bukken, tillen, zitten, staan, autorijden, boodschappen doen, etc.) en participatie in de maatschappij (werken, sociale leven) bemoeilijkt worden of zelfs onmogelijk gemaakt. Onder begeleiding van de fysiotherapeut werkt u aan herstel of stabilisering van de klachten, evenals het leren van verantwoord bewegen om verdere problemen te voorkomen of beperken.
Toegankelijk

Sinds 2006 heeft U voor een afspraak bij de fysio-/manueel therapeut geen verwijsbriefje meer nodig.

Na een eerste consult bespreken wij met U of een behandeling bij ons zinvol is of dat een ander vervolgtraject gewenst is. Lees verder »Deze praktijk is aangesloten bij
ZorgPunt Zuidplas
www.zorgpunt-zuidplas.nl