Disclaimer


Wie gebruikt maakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. De 'groepspraktijk voor fysiotherapie' behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud
De 'groepspraktijk voor fysiotherapie' is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De praktijk streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan de praktijk niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. De 'groepspraktijk voor fysiotherapie' aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Links naar andere sites
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. De 'groepspraktijk voor fysiotherapie' is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal De praktijk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Laatste herziening: Vrijdag 27 februari 2009.

Toegankelijk

Sinds 2006 heeft U voor een afspraak bij de fysio-/manueel therapeut geen verwijsbriefje meer nodig.

Na een eerste consult bespreken wij met U of een behandeling bij ons zinvol is of dat een ander vervolgtraject gewenst is. Lees verder »Deze praktijk is aangesloten bij
ZorgPunt Zuidplas
www.zorgpunt-zuidplas.nl